lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Anmälan till tentamen

Du kan anmäla dig till tentamen i kurserna KFKA01, KFKA05 och KFKF01 genom att skicka ett mail skickas till Kristofer Modig. Observera dock att LTH sedan hösten 2015 tillämpar anonyma tentor som standard (se nedan). Var noga med att ange ditt namn, kursens namn och ditt personnummer

Obs! Anmälningar inkomna senare än fem arbetsdagar före tentamen beaktas ej.

Anonyma tentor

Från och med hösten 2015 tillämpar LTH anonyma tentor. Därför sker anmälan i första hand i studentportalen. Närmare instruktioner för studenter finns på LTHs hemsida för anonyma tentor. Om du av olika själ inte kan/vill tentera anonymt är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Allmänna råd

Fysikalisk kemi är ett ämne som kräver såväl kemisk och fysikalisk som matematisk förståelse. Om du missat någon tentamen tidigare, försök därför alltid att identifiera vad det var du inte riktigt lyckades med och sträva efter förståelse av det eller de momenten. 

Om du finner att du är matematiskt osäker kan det vara idé att repetera matematiken, t.ex. genom att först klara eventuella kvarvarande tentamina i analys. Om du har kunskapsluckor i själva ämnet är vårt råd att systematiskt gå igenom dem. Studera din gamla tentamen noggrant. Vad gick bra och vad gick dåligt? Vilka moment känner du dig säker på och var behöver du lägga din energi? Du är välkommen att kontakta din lärare för hjälp med detta om du finner det svårt.

Efter att ha funderat över detta är du välkommen att anmäla dig!