lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Degree Project in Biophysical Chemistry

Currently available degree projects

We now have two available degree projects for interested students: 

General information

Vi kan erbjuda examensarbeten inom de flesta av avdelningens forskningsprojekt. Under projektbeskrivningarna kan du se vilka projekt som är på gång just nu. Som examensarbetare har du en doktorand och/eller disputerad forskare som handledare. Ditt arbete kan omfatta såväl experimentella som teoretiska undersökningar och kan även bedrivas i samarbete med andra institutioner eller företag. Avdelningen har synnerligen välutrustade laboratorier för magnetresonansstudier (NMR), f n sju olika spektrometrar, men du har även tillgång till en rad andra biofysikaliska och molekylärbiologiska tekniker inom Center for Molecular Protein Science (CMPS).

Ditt examensarbete omfattar cirka 20 veckor av forskningsarbete, självstudier och rapportskrivning. Det kan påbörjas när som helst under året, efter överenskommelse med berörd handledare. För de flesta av våra projekt bör du ha läst fortsättningskursen i Biofysikalisk kemi. Ditt examensarbete redovisas i en skriftlig rapport och avslutas med att du presenterar det vid ett seminarium. Normalt utgör rapporten underlag för en vetenskaplig artikel som publiceras i en internationell tidskrift.

Examensarbetet är ofta en inkörsport till forskarutbildning vid avdelningen. Av våra doktorer går ungefär hälften till läkemedelsindustrin, där de ofta får ledande befattningar inom forskning och utveckling, medan den andra hälften ägnar sig åt forskning och undervisning på någon högskola.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete vid avdelningen för Biofysikalisk kemi, eller vill du bara ha mer information, tveka då inte att kontakta någon av följande forskare vid avdelningen: