lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

KFK080 Termodynamik

Kursstart

Kursen inleds med föreläsningar och övningar i första veckan, lp1, 2013.

Kursplan och schema

Aktuell kursplan i LoT.

Observera att vi samläser kurserna KFK080 och KFKA01 så att alla salar och tider för dessa kurser kan disponeras på bästa möjliga sätt. Därför stämmer det schema  som LTHs schemagenerator visar inte helt. Det rätta schemat återfinns under rubrikerna Kursomfång och Laborationer nedan. 

OBS: gå till KFKA05 för rätt info HT 2013!

Under hösten 2013 samläses KFK080 i stort sett helt med KFKA05. Gå till denna kurs för mer info. Om behöver extentor och läsinstruktioner för den "gamla" KFK080 finner du dem nedan.

INAKTUELL INFORMATION (för gamla KFK080)

Kursomfång

Se särskilt föreläsningsschema (Atkins 9ed) samt detaljerat schema

Kurslitteratur

  • Atkins, P. och de Paula, J.: Physical Chemistry, 9th ed., 2010. Köp den gärna hos KFS studentbokhandel!
  • Övningskompendium, Biofysikalisk kemi, 2010.
  • Laborationskompendier.

Här kan du ladda ned texten om kemisk jämvikt som delas ut under föreläsning 13.

Extentor

Du kan även ha nytta av extentorna för kursen Termodynamik och ytkemi (KFKA01).  

Tentamen

Torsdagen den 24 oktober 2013, 8-13, Gasquesalen

Omtentamen

Anmälan till görs på särskilt formulär senast tre arbetsdagar före omtentatillfället.