lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

KFKF01 Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik

Kursstart

Kursen inleds med föreläsningar och övningar i första veckan i läsperiod 4.

Kursplan

Aktuell kursplan i LoT.

Lärare

Föreläsningar

Aktuellt schema i LTHs schemagenerator.

Övningsgrupper

Räkneövningar i två grupper om ca 30 studenter i varje. 

Laborationer

Tre obligatoriska laborationer. Gruppindelning sker vid kursstarten.

Diverse simuleringsprogram som används i laborationerna kan laddas ned:

Kurslitteratur

  • Dill & Bromberg: Molecular Driving Forces, upplaga 2 (2010).
  • Kompendium med extramaterial samt ledningar och lösningar till uppgifterna i läroboken.
  • Rättningar under kursens gång kommer att publiceras på Canvas.
  • Labhandledningar (Biofysikalisk kemi)

Extentor

Omtentamen

Anmälan till tentamen skall göras anonymt i studentportalen. Om detta inte är möjligt, använd särskilt formulär senast en arbetsvecka före omtentatillfället.