lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Education at Biophysical Chemistry

Undergraduate Courses at Biophysical Chemistry

Avdelningen ger kurser inom LTH:s civilingenjörsprogram i Bioteknik, Kemiteknik och Ekosystemteknik.

Nedan finns länkar till aktuell information om våra kurser (schema, detaljerade kursplaner och annat).

Uppdaterad information för en aktuell omgång av KFKA10, KFKA05 och KFKF01 finns i Live@Lund.

Our basic courses (first 3 years) are taught in Swedish, whereas our advanced courses (last 2 years) may be taught in English. The course information available from the following links is in Swedish, except for KFKN10 Biophysical Chemistry and KFKN01 Magnetic Resonance – Spectroscopy and imaging, which are usually taught in English.

Tentamensanmälan

Från och med 2015 skall anmälan till samtliga tentamina (även ordinarie) göras anonymt i studentportalen. Närmare instruktioner för studenter finns på LTHs hemsida för anonyma tentor.

Om det inte är möjligt för dig att anmäla dig anonymt, utnyttja detta formulär för anmälan till tentamen i kurserna KFKA10, KFKA05 och KFKF01

Observera att anmälan till omtentamen måste göras senast 5 arbetsdagar före tentamen.

Omregistrering

Du som behöver omregistreras på en kurs ansöker lättast om det i Live@Lund. Då är det mycket enkelt att ge direkt tillgång till Live@Lund. Annars går det bra att skicka ett mail till kursansvarig lärare. Detta gör dock att det kan dröja lite längre innan du får tillgång till Live@Lund.

Degree Project (Examensarbete)