lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

KFKA05 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik

Extentor

Kursinnehållet förändras ibland något. Uppgifter som just nu inte ingår i kursen anges i förekommande fall nedan.

Fr.o.m. 2018 är tentamen ändrat till ett nytt format med en del för godkänt (se filen Kunskapskrav_KFKA05.pdf) och en överbetygsdel. Tentorna före 2017 är ändå utmärkta att använda som övningstentor men man bör tänka på att uppgifterna på dessa är av blandad svårighetsgrad.

Tentamen med äldre format (30/60 poäng krävs normalt för G):

Tentamen enligt nya formatet (80% krävs på G-delarna):

Det går även bra att räkna tillämpliga uppgifter på extentorna för vår kurs i termodynamik för W: KFKA10.

Omtentamen

Anmälan till tentamen skall göras anonymt i studentportalen. Om detta inte är möjligt, t.ex. för att du gått en gammal version av kursen, skicka ett mail till kristofer.modig@bpc.lu.se senast fem arbetsdagar före omtentatillfället.