lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

KFK0A05 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik

Kursstart

Kursen inleds med föreläsningar och övningar i första veckan läsperiod 1.

Kursplan och schema

Aktuell kursplan i LoT.

Lärare

Live@Lund

Kursen finns i webb-lärningssystem Live@Lund. Här finns all information som rör det aktuella kurstillfället. Där finns aktuella lässcheman och det är där du lämnar in inlämningsuppgifter, ställer frågor, osv. Kontakta Kristofer snarast efter kursstart om du saknar inloggningsuppgifter.

Kursomfång

Vi läser de 16 första kapitlen i kursboken. Se särskilt föreläsningsschema i Live@Lund. 

Övningar

Räkneövningar i fyra grupper om 25-30 studenter i varje. 

Laborationer

Gruppindelningen görs vid kursstarten. När den är klar finns den i Live@Lund.

Tre laborationer enligt särskilt laborationsschema plus en obligatorisk inlämningsuppgift i form av en datorlaboration (se nedan).

Inlämningsuppgifter

Kursen innehåller en obligatorisk inlämningsuppgift. Till den behöver du Matlabprogrammet Boltzmann & Heat-exchange. Mer info finns i Live@Lund.

Kurslitteratur

  • Dill, K.A. och Bromberg, S.: Molecular Driving Forces. Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience (2nd ed), 2010. Köp den gärna hos KFS studentbokhandel!
  • Kompendium, Biofysikalisk kemi, 2015. Säljs av Paula Leckius vid KCs reprocentral.

Extentor

Kursinnehållet förändras ibland något. Uppgifter som just nu inte ingår i kursen anges i förekommande fall nedan.

Fr.o.m. 2018 är tentamen ändrat till ett nytt format med en del för godkänt (se filen Kunskapskrav_KFKA05.pdf) och en överbetygsdel. Tentorna före 2017 är ändå utmärkta att använda som övningstentor men man bör tänka på att uppgifterna på dessa är av blandad svårighetsgrad.

Tentamen med äldre format (30/60 poäng krävs normalt för G):

Tentamen enligt nya formatet (80% krävs på G-delarna):

Det går även bra att räkna tillämpliga uppgifter på extentorna för vår kurs i termodynamik för W: KFKA10.

Omtentamen

Anmälan till tentamen skall göras anonymt i studentportalen. Om detta inte är möjligt, använd särskilt formulär senast fem arbetsdagar före omtentatillfället.