lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

KFKA10 Termodynamik och ytkemi

Kursstart

Kursen inleds med föreläsning och upprop, 5/11 2018 kl 10.15 i sal KC:G.

Kursinformation

Kurshemsidor

Kurshemsida med extramaterial:   www.klur.se/termo

Kursen finns dessutom i webb-lärningssystem Live@Lund. Där finner du all information som rör det aktuella kurstillfället. Där lämnar du även in dina inlämningsuppgifter, ställer frågor m.m. Kontakta kursansvarig snarast efter kursstart om du saknar inloggningsuppgifter.

Lärare

 

Extentor

Tidigare extentor (andra kursböcker men ungefär samma innehåll)

Du kan även ha nytta av extentorna för kursen Termodynamik (KFK080)

Omtentamen

Anmälan till görs på särskilt formulär senast fem arbetsdagar före omtentatillfället.