lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

KFKA10 Termodynamik och ytkemi

Kursinformation

Kurshemsidor

Kursen finns i webb-lärningssystemet Canvas. Där finner du all information som rör det aktuella kurstillfället. Där lämnar du även in dina inlämningsuppgifter, ställer frågor m.m. Kontakta kursansvarig snarast efter kursstart om du inte har tillgång till kursen på Canvas.

Gammal kurshemsida med visst extramaterial (2018 års kurs):  www.klur.se/termo

Extentor

Tidigare extentor (andra kursböcker men ungefär samma innehåll)

Du kan även ha nytta av extentorna för kursen Termodynamik (KFK080)

Omtentamen

Anmälan görs på studentportalen. Skulle detta inte fungera p.g.a. att du är anmäld på en gammal version av kursen så kontakta kursansvarig.