lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

KFKF01 Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik

Laborationer

Tre obligatoriska laborationer. Gruppindelning sker vid kursstarten.

Diverse simuleringsprogram som används i laborationerna kan laddas ned:

Extentor

Omtentamen

Anmälan till tentamen skall göras anonymt i studentportalen. Om detta inte är möjligt, skicka ett mail till kursansvarig senast en arbetsvecka före omtentatillfället.