lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till Centrum för Molekylär Proteinvetenskap CMPS

Centrum för Molekylär Proteinvetenskap CMPS grundades 2005 för att kunna sammanföra forskare vid Lunds Universitet som bedriver grundläggande studier av proteiner med ett starkt fokus på deras molekylära egenskaper och funktion. I CMPS ingår två avdelningar; Avdelningen för Biokemi och Strukturbiologi samt Avdelningen för Biofysikalisk Kemi.

Varför CMPS?

Intresset kring proteiner ökar stadigt över hela världen. Starkaste drivkraften är den enorma tekniska utvecklingen inom molekylärbiologi och biofysik. Framtidens stora utmaning är att förstå hur tusentals proteiners specifika struktur, interaktion och dynamik utgör basen för de biologiska livsprocesserna. Grundläggande forskning inom detta område är fundamental för biomedicinska och biotekniska innovationer i nästa århundrade.

Intresserad?

Är du student som söker ett examensarbete, etablerad forskare som vill samarbeta eller är du helt enkelt nyfiken på forskningen vid CMPS? Du är välkommen att gå igenom våra websidor med mer information om vilka som är inblandade och vilken forskning som bedrivs. (Gå till engelska versionen av denna startsida för att komma vidare eftersom resten av sidorna bara finns på engelska).